Planejament
Calonge Amposta BisbalTR
Pla d'Ordenació Urbanistica Municipal de Calonge Pla d'Ordenació Urbanistica Municipal d'Amposta TR Normes Subsidiàries La Bisbal del Penedès
Calonge, Girona Amposta, Tarragona La Bisbal del Penedès, Tarragona
Cunit Cecilia BisbalNNSS
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cunit Delimitació del Sòl Modificació Puntual de Pla General
Cunit, Tarragona Santa Cecilia de Voltregà, Barcelona La Bisbal del Penedès, Tarragona
Corbera Salinas Bisbal
Modificació Puntual del Pla General Metropolità Modificació Puntual de PGM en l'Àmbit Industrial "Les Salinas" Reorganització de les Infraestructures del Nucli Urbà
Corbera de Llobregat, Barcelona Sant Boi de Llobregat, Barcelona La Bisbal del Penedès, Tarragona
Sesrovires Oliva Banyeres
Reparcel·lació del Polígon Industiral Sesrovires Ordenació del Pla Parcial R-5 Pla de Millora Urbana Sector "Els Boscos"
San Esteve de Sesrovires, Barcelona Santa Oliva, Tarragona Banyeres del Penedès, Tarragona