Slide 1
Pla de Millora Urbana Sector "Els Boscos" 2006
Banyeres del Penedès, Tarragona

 

 

Localització: Banyeres del Penedès, Tarragona

Àmbit d'actuació:111.648,53 m² 
Any del Projecte: 2006
Promotor:Ajuntament de Banyeres del Penedès