Slide 1
Delimitació del Sòl 2002
Santa Cecilia de Voltregà, Barcelona

 

 

Localització: Santa Cecilia de Voltregà, Barcelona

Àmbit d'actuació:8,57 km² 
Any del Projecte: 2002
Promotor:Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà