Slide 1
Modificació del Pla General Metropolità 2012
Corbera de Llobregat, Barcelona

 

 

Localització: Corbera de Llobregat, Barcelona

Àmbit d'actuació:10.811,83 m² 
Any del Projecte: 2012
Promotor:Ajuntament de Corbera de Llobregat