Slide 1
Pla d'Ordenació Urbanistica Municipal 2013
Calonge, Girona

 

 

Localització: Calonge, Girona

Àmbit d'actuació:33,57 km² 
Any del Projecte: 2013
Promotor: Ajuntament de Calonge