Slide 1
Ordenació del Pla Parcial R-5 2007
Santa Oliva, Tarragona

 

 

Localització: Santa Oliva, Tarragona

Àmbit d'actuació:119.710,25 m² 
Any del Projecte: 2007
Promotor:Privat