Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Pla Especial C. Mallorca, 234 2019
Barcelona

 

 

Localització: Barcelona
Any del projecte: 2019
Promotor: Privat

Col·laboració amb Joan Pascual-Ramón Ausió Arquitectes, SLP

 

 

Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de la finca situada al C. Mallorca, 234 de Barcelona per a la construcció d'una Residència Geriàtrica en el sòl d'equipament i d'habitatge plurifamiliar en sòl residencial.

L'àmbit d'actuació és de 1.571 m2. Està dividit en dues qualificacions, una part del sòl com a 7a amb una superfície de 712 m2 i l'altra part amb la clau 13E amb una superfície de 859 m2.