Slide 1
Pla d'Ordenació Urbanistica Municipal d'Amposta 2008
Amposta, Tarragona

 

 

Localització: Amposta, Tarragona

Àmbit d'actuació:138,30 km² 
Any del Projecte: 2008
Promotor:Ajuntament d'Amposta