Avís Legal

 

Les seves dades seran tractades per Estudi GRV Arquitectes, S. L.P. amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens sol·liciti tant per correu electrònic com per telèfon. No seran comunicats a tercers ni s'utilitzaran per a cap altra finalitat.

En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició, enviant un correu electrònic a l'adreça administracio@grvarquitectes.com o bé enviant un escrit per correu postal a l'adreça: Pza Carme Montoriol, núm. 11 1r Oficina 3 (08026) Barcelona. En tots dos casos ha d'adjuntar fotocòpia del DNI per a la comprovació de la identitat.

També l'informem que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'han vist vulnerats els seus drets. Les seves dades seran conservades durant dos anys, sent destruïts una vegada finalitzat aquest termini.