Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Ordenació de Parc Tecnològic 2005
Vilanova i la Geltrú, Barcelona

 

 

Localització: Vilanova i La Geltrú, Barcelona

Àmbit d'actuació total: 293.561,33 m² 
Àmbit d'actuació Industria mitjana aïllada: 14.835,9 m²
Àmbit d'actuació Industria entre mitjeres: 59.326,78 m²
Àmbit d'actuació terciari oficines: 67.297,85 m²
Zona verda: 20.643,72 m²
Equipaments: 19.718,80 m²
Zona de protecció: 37.727,26 m² 
Any del projecte: 2004

 

 

Vilanova i la Geltrú és una població mitjana amb grans potencialitats, tant per la seva situació estratègica com pels valors propis dels seus nuclis. Sorprenentment, el suport urbanístic d’aquest municipi és un Pla General ja obsolet, dels anys 90. La manera de planificació general ha provocat, per exemple, que els sols industrials estiguin pràcticament exhaurits. Aquí es proposa una modificació del planejament vigent. Les naus constituïdes per elements de gran format prefabricats de formigó es reuneixen formant blocs de sis o vuit unitats. La zona d’oficines s’ordena sobre la base d’un grup d’oficines de baixa alçada, amb estructura metàl·lica i doble façana, per a millorar l’intercanvi energètic dels interiors respecte a l’exterior.