Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8
Ampliació i Reforma de Centre d'Educació Infantil i Primària "Riu d'Or" 2006
Santpedor, Barcelona

 

 

Localització: Santpedor, Barcelona

Superfície construïda: 3.320 m² 
Promotor: Generalitat de Catalunya 
Any del Projecte: 2003-2006
Gestor: GISA

 

 

El projecte consisteix en la reforma i ampliació del col·legi Riu d'Or. Durant 40 anys successives ampliacions han configurat un conjunt incongruent i obsolet. El projecte ha d'encarar la rehabilitació sota el requeriment de mantenir l'edifici en funcionament durant les obres. Les edificacions actuals formen dos nuclis sense connexió entre ells situats en dues plataformes amb una diferència d'alçada de 3m. Cadascun d'aquests grups està format per diversos volums heterogenis de diferents antiguitats i sistemes constructius diversos. L'actuació d'ampliació se centra en el nou volum del gimnàs, els vestuaris i les sales d'instal·lacions necessàries. Es tracta d'un volum rectangular que es disposa en paral·lel al carrer de l'accés i conforma el lateral de les pistes esportives. Els porxos defineixen els espais intermitjos que ordenen els accessos, els desnivells i les circulacions. El tractament amb xapa metàl·lica dona unitat als tancaments del conjunt