Slide 1 Slide 2 Slide 3
Centre de Ciències del Patrimoni Cultural de Santiago de Compostela 2010
Las Brañas del Sar, A Coruña

 

 

Localització: Las Brañas del Sar, A Coruña

Superfície construïda:6.139,04 m² 
Any del Projecte: 2010
Promotor:Ministeri de Ciència i Innovació