Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8
Centre d'Educació Infantil i Primària "Vora Mar" 2008
Salou, Tarragona

 

 

Localització: Salou, Tarragona

Superfície construïda: 3.565,37 m²
Any del Projecte: 2007-2008
Promotor: Generalitat de Catalunya
Gestor: GISA

 

 

El projecte té per objecte la definició d’un centre d’educació infantil i primària per a 450 alumnes que s'ha d’executar amb un sistema de construcció pre-industrialitzat que garanteixi un termini màxim de construcció de 10 mesos. El programa està composat per aules, diversos serveis comuns - entre els quals figura el gimnàs i el menjador com espais més grans i zona administrativa. El projecte es planteja amb un sistema constructiu d'elements prefabricats consistent en pilars, jàsseres, plaques alveolars de forjat i plaques de façana, tots elements de formigó prefabricat. Aquest sistema serveix com a eina però sense imposar l'aspecte formal de l'edifici. L'estructura, a diferència del que sol ser habitual en aquest tipus de construccions, no s’amaga darrere els panells i queda exposada a l’exterior. La trama de bigues, pilars i mènsules conforma la imatge exterior de l’edifici.