Slide 1 Slide 2 Slide 3
Infraestructures per la instal·lació de moduls 2015 - 2016
Girona

 

 

Localització: Girona
Any del projecte: 2015 - 2016
Promotor: Infraestructures de Generalitat de Catalunya, S.A.U.

 

 

Projectes de les obres RAM de la insfraestructura per a la instal·lació de mòduls prefabricats a vàries escoles existents de la província de Girona. Tres lots amb un total de quinze escoles l'any 2015 i un lot amb tres escoles l'any 2016. Els projectes consisteixen en la formació de la fonamentació i les bases per a la recepció dels mòduls prefabricats, la definició de les intal·lacions necessàries per a la seva posada en marxa, la resolució dels problemes d'accessibilitat mitjançant rampes i escales i la construcció de porxos per a la conectivitat amb les escoles preexistents. En cada escola es plantejaven diferents problemàtiques a resoldre, com els desnivells del terreny, la definició dels elements de protecció i tancament, el tipus de mòdul prefabricat o la adecuació a la tipologia d'escola.