Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8
Centre d'Educació Infantil i Primària "Pi Verd" 2013
Palafrugell, Girona

 

 

Localització: Palafrugell, Girona
Superfície construïda: 3.615 m² 
Any del projecte: 2009-2013
Promotor: Generalitat de Catalunya

 

 

L'edifici se situa a la perifèria del casc urbà, en el límit amb la pineda. La parcel·la orientada al llarg nord-sud, de dimensions generoses, permet estendre la major part de l'edificació en una planta. Els espais comunitaris s'alineen al llarg del c. Lluís Vilalta, construint una façana en el front als habitatges. Els cossos d'aules d'infantil i primària se situen transversalment per aprofitar la millor orientació solar separant les àrees de jocs. L'accés principal al col·legi se situa en la visual del c. Terral. Aquesta decisió estableix la rasant de la planta baixa. La diferència de cota en el perímetre amb el punt més alt fa que les zones esportives quedin protegides del vent. L'edifici exteriorment es reconeix pel contrast entre el blanc de les plaques prefabricades de formigó de gran format i els colors vius a les proteccions solars i construccions a les cobertes de xapa metàl·lica perforada. La llum natural caracteritza tots els espais i acompanya i reforça les circulacions.