Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Edifici d'Habitatges 2008
Barcelona

 

 

Localització: Barcelona

Superfície construïda: 655 m² 

Any del Projecte: 2002-2008
Promotor: Privat

 

 

El solar és una finca urbana entre mitgeres, la normativa estableix el volum en alçada i fondària. El tema central serà situar el nucli d'escala i formalitzar un tancament de façana a carrer tenint en compte que totes les plantes tenen requeriments funcionals diferents. Darrere les lames el plànol vertical es resol amb envidraments de terra a sostre en tota l'amplària útil. Els laterals massissos es revesteixen amb granit negre de Zimbawe envellit.