Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8
 Llar d'Infants 2002
Cunit, Tarragona

 

 

Localització: Cunit, Tarragona

Àmbit d'actuació: 1.425 m² 
Superfície construïda: 586 m² 
Any del Projecte: 2000-2002
Promotor: Ajuntament de Cunit 
Premi a la III Biennal d'Arquitectura Alejandro de la Sota. 2003

 

 

El lloc on cal emplaçar l'edifici és un gran erm al centre urbà de Cunit, resultat de la desecació d'una antiga llacuna. La zona destinada a equipaments es troba encara sense urbanitzar, només s'ha consolidat en el seu límit nord amb la construcció d'un centre d'educació primària. La proposta decideix conformar el recinte mitjançant un mur opac de l'alçada de l'edifici en tot el perímetre, per a controlar les condicions dels espais exteriors implicats. No es tracta només d'una decisió de protesta davant les condicions actuals de l'entorn, quan els voltants s'ordenin adequadament la solució serà igualment pertinent. El recinte així delimitat es divideix en tres patis: el principal, cap a on s'orienten les aules, i dos patis de menors dimensions que serveixen a l'aula de nadons i a les zones de serveis. Es planteja un sistema de construcció en sec i amb elements prefabricats de formigó. Les dimensions dels elements estructurals pauten l'espai interior i exterior.