Slide 1 Slide 2 Slide 3
Equipament Cultural a la Riera de Ginjolers 2010
Roses, Girona

 

 

Localització: Roses, Girona

Superfície construïda:2.507,63 m² 
Any del Projecte: 2010
Promotor: Ajuntament de Roses