Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Edifici Plurifamiliar de 132 habitatges de Protecció Oficial 2011
Madrid

 

 

Localització: Madrid

Superfície construïda:6.859,96 m² 
Any del Projecte: 2011
Promotor: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

Col·laboració amb Nicanor García Gomez, arquitecte