Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Habitatge entre mitgeres 2003
El Masnou, Barcelona

 

 

Localització:El Masnou, Barcelona

Superfície construïda:255 m² 
Any del Projecte: 2003
Promotor: Privat

 

 

L’habitatge que havíem de reformar forma part del casc antic del Masnou, d’una filera de cases de cos amb un llarg pati davanter, el carrer s’eixampla doncs en aquest punt on la vegetació dels jardins forma un espai d’ombres verdoses entre la façana principal i l’espai públic. La planta baixa i dos pisos formen una façana noble, pel tractament de motllures, relleus, el rellotge. La façana posterior i la distribució interior molt transformades per successives reformes, han perdut les qualitats originals. Així doncs la intervenció conserva la façana principal i proposa el tractament intens de l’espai enjardinat davanter que pauta l’aproximació a l’habitatge i la transformació integral de l’espai interior i la façana posterior.