Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Reconversió de Sector Industrial a Residencial 2005
Cornella de Llobregat, Barcelona

 

 

Localització: Cornella de Llobregat, Barcelona

Ámbit d'actuació: 5.992 m² 
Sistema viari: 3.958,55 m²
Sistema parcs i jardins urbans: 2.050,38 m²
Sistema d'equipaments: 714,12 m²
Superfície construïda: 12.000 m² 
Any del Projecte: 2004

 

 

Aquest sector configura un buit urbà dins del municipi de Cornellà que queda entre una zona industrial en procés de transformació i una zona residencial intensiva. Es va optar per una solució urbanística que per un costat remata els terrenys de la típica illa d'eixample existent, però que incorpora edificació aïllada per assolir millors visuals i la generació d'espais lliures. En una primera proposta el bloc aïllat tenia la mateixa alçada que els que rematen els testers d'edificació i va ser iniciativa del mateix Ajuntament, a la vista de l'encert de l'ordenació, afegir més plantes la qual cosa al nostre judici millora la primera proposta.