Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Edifici d'Habitatges 2007
Segur de Calafell, Barcelona

 

 

Localització: Segur de Calafell, Barcelona

Superfície construïda: 2.541 m² 
Nombre d'habitatges: 25 habitatges
Any del Projecte: 2005-2007
Promotor: Privat

 

 

La parcel·la forma part d'una illa on s'aixequen una sèrie de torres aïllades d'habitatge situades segons una direcció diagonal al carrer buscant les vistes cap al mar. El nou edifici assumeix aquesta alineació per evitar incorporar més distorsió. La planta en forma d' H s'ordena al voltant del nucli de comunicacions verticals situat a la façana nord. Cada planta es distribueix en cinc habitatges que es van orientant cap al sol. Les tipologies dels habitatges són volgudament similars per unificar els diferents elements i simplificar el procés constructiu. 
El tancament són panys de totxo vist de formigó de color blanc formant plànols de terra a sostre que es combina amb la presència de lames verticals d'alumini. El cantell dels forjats s'evidencia amb una peça de remat prefabricada de formigó. Així queda remarcat un contrast de línies geomètriques.