Slide 1
Habitatge Unifamiliar 2007
Cabrils, Barcelona

 

 

Localització: Cabrils, Barcelona

Superfície:663,15 m² 
Any del Projecte: 2006
Promotor:Privat