Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Museu del Parc Arqueològic del Puig Samorisca 2010
Calvià, Mallorca

 

 

Localització: Calvià, Mallorca

Superfície: 3.705,50 m² 
Any del Projecte: 2010
Promotor: Fundació Calvià