Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Plaça Les Acàcies 2009
Vilanova i La Geltrú, Barcelona

 

 

Localització: Vilanova i La Geltrú, Barcelona

Ámbit d'actuació: 3.006,70 m² 
Superfície Construïda: 2.785 m² 
Any del projecte: 2009

 

 

La zona a remodelar és l’espai urbà central generat a partir de la disposició d’una sèrie d’edificis d’habitatge social construïts els anys 60. La plaça es caracteritza per la vegetació existent, una trama ordenada d’acàcies, que donen nom a la plaça. Partint de les preexistències s’ha considerat important conservar la vegetació existent i mantenir la zona central per al desenvolupament d’activitats del veïnat. A partir de la trama d’arbres existents s’estableix una directriu marcada mitjançant unes peces de formigó de 100x20cm que ordena els paviments i pauta els escocells dels arbres. Les zones perimetrals, on el paviment es troba amb les façanes dels edificis es regularitza mitjançant una banda de llambordes. La zona central, per a activitats diverses, manté la superfície sensiblement plana amb un paviment de formigó acabat lliscat. En el perímetre d’aquesta plataforma es produeix un desnivell que es salva mitjançant una graderia.